Produkti

Zarodki

Zarodki - Embriji na zalogi

Reprodukcijski potencial vsakega zdravega rojenega teleta je izjemen. Predvidevamo, da žensko tele razpolaga s 150.000 »potencialnimi« jajčnimi celicami, moško pa z nemerljivimi milijardami spermijev.

Z naravnim pripustom se izkoristi le neznaten del tega reprodukcijskega materiala. Tisto, kar je razvoj umetne oploditve omogočil za bika, nam embriotransfer omogoča za visokoproizvodno, gensko superiorno kravo – veliko hitrejše širjenje superiorne genetike in pridobivanje mnogo številnejših kakovostnih potomk.

Aktualna ponudba
embrijev na zalogi