Novice

VITROLIFEVET - Inovativna biostimulacija zarodkov in znižanje stroškov proizvodnje

Z VitroLifeVet projektom nadgrajujemo obstoječe postopke pridobivanja zarodkov govedi.

Z VitroLifeVet projektom nadgrajujemo obstoječe postopke pridobivanja zarodkov govedi.

Glavna prednost novega pristopa je bolj učinkovito pridobivanje kvalitetnih zarodkov, kar posledično omogoča našim strankam, kmetom, lažji dostop do cenovno ugodnih, a kakovostnih zarodkov.

Učinkovito pridobivanje kvalitetnih zarodkov bomo dosegli:

 

1) z zamenjavo vira pridobivanja zarodkov. Cenovno in delovno zahtevne in-vivo pridobljene zarodke na jajčnih celicah bodo zamenjali zarodki iz klavniških jajčnikov. In-vivo pridobivanje oocitov se izvaja z punkcijo jajčnih celic čez nožnico in izsesavanjem teh iz jajčnika. Torej zahteva dodatno drago opremo (~40K€) in visokousposobljene ljudi. Na drugi strani pa jajčniki v klavnici predstavljajo odpadek, katerega pa mi lahko uporabimo in iz njih z le brizgo in iglo (strošek predstavlja le nekaj € centov) pridobimo dragocene jajčne celice, ki jih uporabimo za raziskovalno delo in razvoj in-vitro postopkov pridobivanja zarodkov.

 

 

2) z izboljšanjem kakovosti zarodkov. Vitalnost zarodkov se bo povečala za ~20% zaradi implementacije laserja z manjšo močjo (LLLI) v sistemu pridobivanja zarodkov. Raziskave so pokazale, da je biostimulacija zarodkov z uporabo laserja z manjšo močjo očitno izboljšuje sistema pridobivanja zarodkov. Omenjen razvojni potencial in visoko dodano vrednost so že implementirali v ZDA, saj so tam v 2018 proizvedli za 85% več klavniško-pridobljenih zarodkov kot v Evropi.

 

 

 

 

Z znižanjem stroškov proizvodnje zarodkov bomo izjemno povečali velikost trga, saj si bodo stranke lahko omenjene storitve končno privoščile.

Reprodukcijski potencial vsakega zdravega rojenega teleta je zelo velik. Žensko tele v povprečju razpolaga s 140.000 do 250.000 primordialnimi jajčnimi celicami, moško pa z več milijardami spermijev. Z naravnim pripustom lahko izkoristimo le neznaten del tega reprodukcijskega potenciala. Povprečno da bik v čredi letno od 25 do 70 telet, krava pa samo eno tele na leto. Z razvojem umetnega osemenjevanja se je potrebna količina spermijev za oploditev krave bistveno zmanjšala. S tem je omogočeno bistveno hitrejše širjenje genetskega materiala superiornih bikov. Na drugi strani pa ostaja genetski potencial krave neizkoriščen, saj da krava v življenjski dobi v povprečju le 8-10 telet.

Učinkovitejšo uporabo genetskega potenciala, ki jo je na moški strani omogočil razvoj umetnega osemenjevanja, nam na ženski strani omogočata embriotransfer (ET) in in vitro fertilizacija (IVF). Tako lahko genetski potencial visokoproizvodnih, genetsko superiornih krav veliko hitreje razširimo v populaciji z vzrejo večjega števila kakovostnih potomk. Z embriotransferjem se povprečna reprodukcijska sposobnost krave lahko poveča tudi za desetkrat znotraj enega leta in za več kot petkrat v celotni življenjski dobi.

Dodatno bo VitroLifeVet povečal:

1) donosnost kmetovanja z večvrednimi teleti v mlečnih rejah. Mlada moška teleta črno bele pasme iz mlečnih rej v Sloveniji dosegajo ceno 100-130€. Z prenosom zarodkov mesne pasme govedi (limuzin, šarole ipd.) pa je vrednost mladega teleta 350-400€. Razliko v ceni lahko kmetje porabijo za uporabo seksiranega semena visoko rangiranega bika za oploditev najboljših plemenic v čredi. S tem kmetje dodatno pospešijo napredek genetsko naprednejših živali.

2) dodano vrednost v veterinarski dejavnosti.

Za omenjeno delo je podjetje prejelo subvencijo od Republike Slovenije iz sklada za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, v okviru »Javni razpis za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKA», ki omogoča sofinanciranje slovenskega dela mednarodnih raziskovalno - razvojnih projektov. Projekt se vodi pod evidenčno številko Eureka E! 17538 VitroLifeVet. 

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MGRT/Dokumenti/DIPT/Seznam-upravicencev-JR-Eureka-2022.docx

 

Scroll to top