Novice

Razlaga terminologije pri branju katalogov bikov

Črke, številke in kratice na grafih/katalogih so lahko zapletene. V nadaljevanju razčlenjujemo pomen in razlago plemenskih indeksov in vrednosti, lastnosti in terminologije.

SELEKCIJSKI INDEKSI
Vemo, da je vsaka kmetija edinstvena. Zato vsaki kmetiji pomagamo pristopiti k selekciji s
postopkom, ki je prilagojen tako, da ustreza njihovemu delovanju. Osredotočamo se na tri ključna
vprašanja, ki pomagajo poenostaviti postopek določanja in izvajanja genetske strategije, pri tem
upoštevamo, kje ste in kam želite priti.

Kako dobite plačilo za mleko?
Služi kot vodilo za izbiro pravega ravnovesja med količino mleka in vsebnostmi za vaš trg.
Vključuje mleko, maščobe, beljakovine.
Ta sklop imenujemo PROIZVODNJA

Zaradi katerih razlogov krave zapuščajo vašo čredo?
Upošteva lastnosti, povezane z zdravjem črede, plodnostjo, učinkovitostjo in trajnostjo.
Vključuje lastnosti, kot so produktivna življenjska doba, stopnja koncepcije hčera, lastnosti telitve,
prihranjena krma in še več.
Te lastnosti imenujemo ZDRAVJE IN UČINKOVITOST

Katera vrsta krav najbolje deluje v vašem okolju?
Obravnava, ali je potreben poudarek pri selekciji lastnosti, povezanih z telesnimi lastnostmi živali.
Vključuje linearne lastnosti in indekse, kot so tip, indeks vimena ter indeks parkljev in nog.

To je sklop TELESNE LASTNOSTI

Vsako vprašanje pomaga obravnavati eno od treh "veder" genetskega načrta.
Količina poudarka, ki ga namenite lastnostim v posameznem vedru, znaša 100 % vašega
prilagojenega genetskega načrta.

Genetski indeksi, ki jih oblikuje industrija, lahko zagotovo ustrezajo trenutnemu stanju in prihodnjim
ciljem vaše kmetije. Toda če želite vedeti, ali je to res,
morate  razumeti, kaj je vključeno v posamezni skupni indeks. Upoštevajte, da so uteži lastnosti
zaokrožene na najbližji odstotek.

60-40-0
Primer prilagojenega genetskega načrta

Kmetija in njen Alta svetovalec lahko sodelujeta.
Lahko se razvija v skladu s potrebami vsake kmetije in je eden izmed najbolj priljubljenih genetskih načrtov med naprednimi ameriškimi kmetijami.

Slika črtnega grafa za prikaz razčlenitve 60-40-0

 • 60   PROIZVODNJA                                                   40 ZDRAVJE IN UČINKOVITOST
  30 beljakovin                                                                       20 Produktivno življenje
 • 30 maščob                                                                            15 Stopnja plodnosti hčer
 •                                                                                                 5 Ocena somatskih celic

 

TPI
Indeks skupne uspešnosti

Industrijski indeks, ki ga izračuna Združenje Holstein Association USA (HA-USA)
Ponuja uravnotežen pristop k izbiri za proizvodnjo, zdravje in konformacijo
Zadnja posodobitev: april 2021

 • 38   PROIZVODNJA                           37 ZDRAVJE IN UČINKOVITOST                           25 KONFORMACIJA
  19 Maščoba                                                  13 Indeks plodnosti                                              8 Tip
  19 Beljakovine                                              8 Učinkovitost krme                                            11 Vime
 •                                                                          5 Produktivno življenje                                       6 Parklji in noge
 •                                                                           4 Ocena somatskih celic
 •                                                                           3 Vitalnost krav
 •                                                                            2 Težavnost telitve
 •                                                                            2 Indeks zdravja

 

NM$ | CM$ | FM$ | GM$
Neto zaslužek| indeks za sir | indeks za mleko| indeks za pašo

Indeksi panoge, ki jih je izračunal Svet za rejo krav molznic (CDCB)
Opiše pričakovani življenjski dobiček na kravo v primerjavi z osnovno populacijo, rojeno leta 2015
Vsak od štirih indeksov je zasnovan za določeno vrsto kmetije ali trga mleka.
NM$ je najpogostejši od štirih indeksov uspešnosti
Zadnja posodobitev: avgust 2021

NM$
Razčlenitev NM$

 • 49   PROIZVODNJA                               48 ZDRAVJE IN UČINKOVITOST                                    3 KONFIRMACIJA
  29 Maščoba                                                     16 Produktivno življenje                                          3 Indeks vimena
  20 Beljakovine                                                  3 Prihranek krme                                                < 1 Indeks nog in parkljev
  < 1 Mleko                                                            4 Vitalnost krav
 •                                                                               4 Stopnja brejosti hčera
 •                                                                                3 Težavnost telitve
 •                                                                                 3 Ocena somatskih celic
 •                                                                                1 Indeks zdravja
 •                                                                                1 Zgodnja prva telitev
 •                                                                                1 Stopnja spočetja krav
 •                                                                               1 Vitalnost telic
 •                                                                             < 1 Stopnja spočetja telic

 

CM$
Razčlenitev indeksa za sir

 • 50 PROIZVODNJA                                  46 ZDRAVJE IN UČINKOVITOST                                           4 KONFORMACIJA
  27 Maščoba                                                     15 Produktivno življenje                                                   3 Indeks vimena
  21 Beljakovine                                                13 Prihranek krme                                                          < 1 Indeks nog in parkljev
  - 2 Mleko                                                          4 Vitalnost krav
 •                                                                            4 Stopnja brejosti hčera
 •                                                                            4 Ocena somatskih celic
 •                                                                           3 Težavnost telitve
 •                                                                            1 Indeks zdravja
 •                                                                            1 Zgodnja prva telitev
 •                                                                           1 Stopnja spočetja krav
 •                                                                           1 vitalnost telic
 •                                                                          < 1 Stopnja spočetja telic

 

FM$
Razčlenitev indeksa za tekočino

 • 49 PROIZVODNJA                                      48 ZDRAVJE IN UČINKOVITOST                                  4 KONFORMACIJA
  28 Maščoba                                                            16 Produktivno življenje                                          3 Kompozit vimena
  22 Mleko                                                                 13 Prihranek krme                                                   < 1 Indeks nog in parkljev
 •                                                                                   4 Vitalnost krav
 •                                                                                   4 Stopnja brejosti hčera
 •                                                                                    3 Težavnost telitve
 •                                                                                    2 Ocena somatskih celic
 •                                                                                     1 Indeks zdravja
 •                                                                                      1 Zgodnja prva telitev
 •                                                                                     1 Stopnja spočetja krav
 •                                                                                     1 Vitalnost telic
 •                                                                                  < 1 Stopnja spočetja telic

 

GM$
Razčlenitev indeksa uspešnosti paše

 • 47 PROIZVODNJA                            47 ZDRAVJE IN UČINKOVITOST                                             4 KONFORMACIJA
  28 Maščoba                                               15 Prihranek krme                                                               4 Kompozit vimena
  19 Beljakovine                                           12 Stopnja brejosti hčera                                                 < 1 Indeks nog in parkljev
  < 1 Mleko                                                    7 Produktivno življenje
 •                                                                        3 Vitalnost krav
 •                                                                        3 Ocena somatskih celic
 •                                                                        3 Stopnja spočetja krav
 •                                                                        3 Težavnost telitve
 •                                                                         1 Indeks zdravja
 •                                                                         1 Zgodnja prva telitev
 •                                                                         1 Vitalnost telic
 •                                                                      < 1 Stopnja spočetja telic

 

 

SPLOŠNI IZRAZI V KATALOGU!

- Beta kazein | Ključna beljakovina v mleku.
Študije so pokazale, da so beljakovine A2 bolj priljubljene zaradi lažje prebavljivosti.
CDCB | Svet za mlečno živinorejo
Izračuna proizvodne lastnosti, lastnosti zdravja in učinkovitosti ter indekse NM$, CM$, FM$ in GM$.

DMS | Dairy Mating Service
Neodvisna metoda za odločanje o parjenju.

EFI % | Učinkoviti prihodnji delež parjenja v sorodstvu
Ocena stopnje sorodstva, ki jo na podlagi rodovnika prispevajo potomci določene živali v populaciji,
če se parijo naključno.

GFI% | Genomska prihodnost Odstotek inbridinga
Podobno kot EFI tudi GFI živali napoveduje stopnjo sorodstvenega križanja v populaciji, če bi se parila
naključno. Vendar pa GFI zagotavlja natančnejšo napoved. Upošteva rezultate genomskih testov in
dejanske gene, ki jih ima žival.
HA-USA | Holstein Association USA
Največja svetovna organizacija za vzrejo krav molznic ter organizacija, ki izračunava TPI in indekse
lastnosti konformacije.
MACE | Vrednotenje več lastnosti v različnih državah
Označuje, da dokazna ocena bika vključuje podatke o hčerkah iz več držav.

Kappa kazein | Ključna beljakovina v mleku
Različica B ima pri izdelavi sira pogosto prednost pred različico A ali E.
PTA | Predvidena sposobnost prenosa
Ocena genetske superiornosti ali inferiornosti za določeno lastnost, ki naj bi jo žival prenesla na svoje
potomce. Ta vrednost temelji na podatkih o živali in podatkih o znanih sorodnikih.
RHA | Registrirani holsteinski predniki
Odstotek prednikov živali, ki ga je mogoče razložiti do izvora ameriških ali kanadskih holsteinov.

POIMENOVANJA PLEMENJAKOV
511 | Alta plemenjaki so na voljo kot seksirano seme
Alta ADVANTAGE | Altini novi genomsko preverjeni plemenjaki, rezervirani za zveste partnerske
črede.
Alta EDGE | Najnovejši, najbolj elitni plemenjaki Alta, ki so na voljo le kmetijam, ki se odločijo za
sklenitev pogodbenega sporazuma Alta EDGE
CONCEPT PLUS DxD | Alta plemenjaki dokazano ustvarijo več brejosti v primerjavi z običajnim
semenom. V primerjavi s povprečnim ali neznanim konvencionalnim plemenjakom imajo 2-5 %
prednost pri številu zanositev. Vpisano je tudi preprosto CONCEPT PLUS
CONCEPT PLUS 511 | Alta plemenjaki dokazano ustvarjajo več brejosti s spolno usmerjenim
semenom. Ti biki nudijo 3-7 % prednost pri številu zasnov v primerjavi s povprečno ali neznano slamo spolno usmerjenega semena.
FUTURE STAR | Genomsko preverjeni plemenjaki, ki nudijo dodatno prednost pri ustvarjanju večjega
števila brejosti, ki prinašajo
živa in zdrava teleta. Vsi FUTURE STARS so dokazano visoko plodni plemenjaki CONCEPT PLUS in
imajo ugodne vrednosti za vse lastnosti telitve.
G-STAR | Altin elitni genomsko preverjeni rodovniški niz.
PREVERJENA ZVEZDA | Zelo zanesljivi hčerinski preverjeni plemenjaki v liniji Alta.

PROIZVODNE LASTNOSTI IN IZRAZICFP | Kombinirane maščobe in beljakovine
PRel | Odstotek zanesljivosti dokazovanja proizvodnje plemenjaka
PTAF | Predvidena prenosna sposobnost za mlečno maščobo
Izračunano v funtih in v odstotkih.

PTAM | Predvidena prenosna sposobnost za mleko
Prikazano v kilogramih mleka, ki naj bi ga žival proizvedla nad ali pod povprečjem svojih sorodnikov.
PTAP | Predvidena prenosna sposobnost za mlečne beljakovine
Izračunano v funtih in v odstotkih

LASTNOSTI IN IZRAZI ZA ZDRAVJE IN UČINKOVITOST

BWC | Kompozit telesne teže
Indeks za merjenje splošne velikosti in učinkovitosti krave, ki je vključen v NM$ kot del indeksa
prihranjene krme. Sestavljeni indeks je sestavljen iz naslednjih lastnosti linearnega tipa po vrstnem
redu teže znotraj indeksa BWC: moč, mlečna oblika, postava, širina zadka in globina telesa.
CA$ | Podindeks sposobnosti telitve
Vključen v NM$, vendar se ne izračuna neposredno kot lasten indeks. Združuje štiri lastnosti telitve,
DCE, DSB, SCE in SSB, skupaj z ekonomičnostjo, povezano s težavnimi telitvami ali rojstvom mrtvih
telet.

DCE | Enostavnost telitve hčera
Odstotek hčera bika, ki so imele težke porode med prvo telitvijo

DSB | Mrtvorojenost hčera
Odstotek hčera bika, ki v prvi laktaciji rodijo mrtvo tele

SCE | Enostavnost telitve žiranta
Odstotek rojstev bikovskih telet, ki so v prvi laktaciji težka

SSB | Porod mrtvega teleta
Odstotek telet, ki se rodijo mrtva v prvi laktaciji

CCR | Stopnja spočetja krav
Sposobnost krav v laktaciji za zanositev - opredeljena kot odstotek osemenjenih krav, ki ob vsakem
opravilu zanosijo. CCR bika z oceno 1,0 pomeni, da imajo hčere tega bika za 1 % večjo verjetnost, da
bodo v laktaciji zanosile, kot hčere bika z oceno 0,0.

CW$ | Indeks dobrega počutja telet
Selekcijski indeks, ki ga izračuna Zoetis in se osredotoča izključno na lastnosti dobrega počutja telet,
vključno z živahnostjo telet, boleznimi dihal in izpuščajem. Ocenjuje razlike v pričakovanem
življenjskem dobičku, ki so povezane s tveganjem za bolezni telet in izgubo zaradi zgodnje smrti.

DPR | Stopnja nosečnosti hčera
Stopnja brejosti hčera je opredeljena kot odstotek krav, ki niso breje in zanosijo v vsakem 21- dnevnem obdobju. DPR 1,0 pomeni, da imajo hčere tega bika 1 % večjo verjetnost, da bodo v tem
ciklu estrusa zanosile, kot hčere bika z oceno nič. Vsako povečanje DPR za 1 % pomeni zmanjšanje
števila odprtih dni PTA za 4 dni.

DWP$ | Dairy Wellness Profit Index
To je selekcijski indeks, ki ga izračuna in objavi Zoetis in vključuje proizvodnjo, reprodukcijo,
funkcionalni tip, dolgoživost, telitev ter Zoetisove lastnosti dobrega počutja krav in telet, Zoetisove
lastnosti plodnosti in rezultate testa Polled. Teža vedra se razdeli s približno 36 % na proizvodne
lastnosti in 64 % na zdravstvene lastnosti.

EFC | Zgodnja prva telitev
Opredeljena je v dnevih in pojasnjuje nagnjenost živali k temu, da se telijo mlajše od svojih vrstnic.
Pozitivna vrednost pomeni, da je večja verjetnost, da bo telica telila mlajša. Negativna vrednost
pomeni, da je večja verjetnost, da bo telica ob prvi telitvi starejša.

FE | Indeks učinkovitosti krme
Sestavljeni indeks, ki vključuje proizvodne lastnosti, sestavljeno telesno maso in preostali vnos krme,
kar odraža boljši izkoristek krme. Vključen je v TPI, ni pa objavljen kot samostojen indeks.

FI | Indeks rodnosti
Združuje več reprodukcijskih komponent v enem indeksu. Vključen je v formulo TPI, vendar ni
objavljen kot samostojen indeks. Vključuje naslednje lastnosti, razvrščene po teži znotraj indeksa:
stopnja brejosti hčera, stopnja spočetja krav, stopnja spočetja telic in zgodnja prva telitev.

FSAV | Shranjena krma
Izraženo v funtih prihranjene krme na laktacijo nad ali pod povprečjem pasme. Združuje ocene
telesne teže (BWC) in preostalega vnosa krme (RFI), ki temeljijo na podatkih o dejanskem in ne
pričakovanem vnosu krme. Večje, pozitivne vrednosti so ugodnejše.

GL | Dolžina nosečnosti
Navedba dolžine obdobja, v katerem partnerka plemenjaka nosi tele, v dnevih v primerjavi s
povprečjem pasme.

HCR | Stopnja spočetja telic
Sposobnost deviške telice za zanositev - opredeljena kot odstotek oplojenih telic, ki zanosijo pri
vsakem obredu. HCR 1,0 pomeni, da imajo hčere tega bika 1 % večjo verjetnost, da bodo zanosile kot
telice, kot hčere bika z oceno 0,0.

HLIV | Živahnost telic
Merilo sposobnosti krave, da ostane živa v čredi. Podatki so podmnožica podatka produktivna doba,
vendar upoštevajo, ali je bila krava prodana po ceni za izločitev ali je umrla na kmetiji.

HRel | Odstotek zanesljivosti dokaznih številk zdravstvenih lastnosti plemenjaka
HTH$ | Podindeks zdravstvenih lastnosti
Izračunava CDCB, vključen v TPI in NM$, vendar ni objavljen kot samostojen indeks. Sestavljen je iz
naslednjih lastnosti po vrstnem redu glede na težo v indeksu. Za vsako od naslednjih lastnosti pomeni
pozitivno število boljšo odpornost proti določenemu zdravstvenemu stanju.

MAST | Odpornost na mastitis
Meri odpornost krave na mastitis.

METR | Odpornost na metritis
Meri sposobnost krave, da se upre metritisu.

DA | Odpornost na premaknjeno trebušno slinavko
Meri sposobnost krave, da se upre premaknjenemu abomsumu.

RETP | Odpornost na zadržano posteljico
Meri sposobnost krave, da se upre zadržanju posteljice.

KETO | Odpornost na ketozo
Meri sposobnost krave, da se upre ketozi.

MFEV | Odpornost na mlečno mrzlico ali hipokalcemijo
Meri odpornost krave na mlečno mrzlico ob telitvi.

LIV | Živahnost krav
Merilo sposobnosti krave, da ostane živa v čredi. Podatki so podskupina podatkov o produktivni
življenjski dobi, vendar upoštevajo, ali je bila krava prodana po ceni za izločitev ali pa je umrla na
kmetiji.

PL | Produktivno življenje
Meri se kot skupno število dodatnih ali manj produktivnih mesecev, ki jih lahko pričakujete od hčera
bika v njegovi življenjski dobi. Krave dobijo kredit za vsak mesec laktacije, pri čemer se več kredita
dodeli za prve mesece okrog največje proizvodnje, manj pa za mesece v nadaljevanju laktacije. Prav
tako se več točk prizna starejšim kravam kot mlajšim živalim.

RFI | Preostali vnos krme
Meri razliko med dejanskim in pričakovanim vnosom krme na podlagi podatkov o dejanskem vnosu
krme več tisoč krav v ZDA in Kanadi ter je vključen v NM$ kot del postavke Feed Saved.

SCS | Ocena somatskih celic
Logaritemsko število somatskih celic na mililiter.

WT$ | Indeks lastnosti dobrega počutja
Indeks, ki ga izračuna Zoetis in se osredotoča izključno na lastnosti dobrega počutja krav (mastitis,
ohromelost, metritis, zadržana posteljica, premaknjen abomasum, ketoza, respiratorne bolezni,
mlečna mrzlica in polt) ter ocenjuje potencialni prispevek k dobičku samo teh lastnosti dobrega
počutja.

LASTNOSTI IN IZRAZI KONFORMACIJE

BWC | Kompozit telesne teže
Indeks za merjenje splošne velikosti in učinkovitosti krave. Sestavljeni indeks je sestavljen iz
naslednjih linearnih tipov lastnosti, ki si sledijo po teži v indeksu BWC: moč, mlečna oblika, postava,
širina zadka in globina telesa.

FLC | Sestavljeni indeks za stopala in noge
Indeks, ki ga izračuna Holstein USA, opisuje živali, ki imajo boljšo gibljivost, strmejši kot stopala, širši
položaj zadnjih nog z malo ali nič zaklopa in rahlo ravne zadnje noge v stranskem pogledu. Sestavljen
je iz naslednjih linearnih tipskih lastnosti, po vrstnem redu glede na težo: ocena razvrstitve stopal in
nog, postava, pogled zadnjih nog nazaj, kot stopala in stranski pogled zadnjih nog.

PTAT | Predvidena prenosna zmogljivost za tip
TRel | Odstotek zanesljivosti dokazovanja konformacije/tipa plemenjaka
UDC | Sestavljeni indeks vimena
Indeks, ki ga izračunava organizacija Holstein USA, opisuje dobro oblikovano, nemoteno vimeno, ki je
sposobno zadržati velike količine mleka. Sestavljen je iz naslednjih linearnih tipskih lastnosti,
razvrščenih po teži: višina zadnjega vimena, postava, globina vimena, širina zadnjega vimena,
pritrditev sprednjega vimena, razcep vimena, postavitev zadnjega seska, dolžina seska in postavitev
sprednjega seska.

GENETSKE RECESIVE
Kode nosilcev | Živali so potrjeni nosilci zadevne genetske recesivne bolezni
BL Pomanjkanje adhezije govejih levkocitov (BLAD)
BY Brachyspina
CV Kompleksna malformacija vretenc (CVM)
DP Pomanjkanje uridin monofosfatne sintaze (DUMPS)
MF Mulefoot
PO Opazovana oprašenost, vendar ni nujno, da je ta lastnost genetsko testirana (oprašenost je
dominantna lastnost)
PC Testiran heterozigotni oprašeni (kar pomeni, da se pričakuje, da bo 50 % potomcev oprašenih)
PP Testiran homozigotsko oprašen (kar pomeni, da se pričakuje, da bo 100 % potomcev oprašenih)
RC Nosilec recesivne rdeče barve las
B/R Črna/rdeča barva las
DR1 Testiran heterozigot za prevladujočo rdečo barvo las
DR2 Testiran homozigot za prevladujočo rdečo barvo las

Kode brez testov | Živali so bile testirane na prisotnost zadevne genetske recesivne bolezni.
TL Testirano brez BLAD
TY Testiran brez brahyspine
TV Testirano brez CVM
TD Testirano brez DUMPS
TM Preizkušeno brez Mulefoot
TP Testirana brez lastnosti polled (kar pomeni, da ima žival rogove)
TR Testirano brez rdeče barve las

HAPLOTYPES
Oznaka F za vsakim haplotipom pomeni, da je žival testirana brez tega haplotipa.
Oznaka C za vsakim haplotipom pomeni, da je žival nosilka tega haplotipa.

Haplotipi, ki negativno vplivajo na plodnost
HH1C | HH1F
HH2C | HH2F
HH3C | HH3F
HH4C | HH4F
HH5C | HH5F
HH6C |HH6F
Haplotip za pomanjkanje holesterola
HCDC | HCDF

 

 

 

Scroll to top