Novice

Lastne odločitve o genetskih lastnostih v primerjavi z genetskim načrtom?

"Dajte mi bika, ki ima več kot 1.000 kilogramov mleka in je pozitiven na DPR (stopnja brejosti hčera)."

Ali se to sliši, kot da bi opisovali merila za izbor plemenjakov za vašo kmetijo? Če je tako, ste med številnimi drugimi proizvajalci mleka, ki na mizi puščajo dodatne kilograme mleka in dodatne brejosti.

Tradicionalna metoda praga je lahko tvegan pristop k izbiri bikov, kadar si prizadevate za čim večji genetski napredek.  Določitev minimalne ravni za katero koli lastnost in popolno izločanje plemenjakov, ki ne dosegajo teh minimalnih vrednosti, pomeni, da lahko zamudite številne bike, ki bi lahko dejansko pomagali dvigniti vašo genetsko raven v nove višave.

Genetski prag v primerjavi z genetskim načrtom

Vzemimo na primer staromodno metodo praga za izbiro bikov, ki jih izbirate. Če svojemu distributerju bikovega semena naročite, naj vam izbere pet bikov, ki imajo več kot +1000 kilogramov mleka in več kot 0,0 DPR, vam lahko izbere skupino plemenjakov, kot so tisti v spodnji Tabeli 1.

Ker je vaš distributer bikovega semena opravil svoje delo in upošteval vaše želje, lahko vidite, da sta povprečji za mleko in DPR precej dobri - celo nad zastavljenimi mejnimi vrednostmi. Toda ali je to res najboljša skupina bikov, ki jo lahko dobite?

Če ponastavite svoj miselni proces izbire plemenjakov, se lahko odločite za določitev genetskega načrta, ki bo skladen z vašimi cilji. Prej omenjene mejne vrednosti bi ustrezale genetskemu načrtu s približno 50 % poudarkom na proizvodnih lastnostih, 50 % poudarkom na zdravstvenih lastnostih in 0 % poudarkom na telesnih lastnostih.

Z uporabo tega genetskega načrta 50-50-0 pri izbiri bikov, namesto da bi se omejevali z mejnimi vrednostmi, lahko na koncu dobite genetski paket, kot je pet bikov, prikazanih v Tabeli 2.

Tabela 1:

Bik PTA Mleko Stopnja brejosti

hčera (DPR)

Al 1181 0.6
Bob 1143 0.1
Carl 1140 0.6
Doug 1027 0.1
Ed 1023 0.1
Povprečje 1103 0.3
Tabela 2:

Bik PTA Mleko Stopnja brejosti

hčera (DPR)

George 2207 -0.1
Henry 2171 -0.1
Ivan 1986 -0.1
Jack 972 5.2
Kurt 900 4.6
Povprečje 1647 1.9

Niti eden od petih bikov, izbranih na podlagi genetskega načrta, ni ustrezal obema kriterijema, tj. več kot +1.000 kilogramov mleka in pozitiven na DPR, vendar lahko vidite, da so le malo manjkali za eno ali drugo lastnost.

Če pogledate Jacka, lahko opazite, da z žrtvovanjem nekaj kilogramov mleka pod pragom 1000 kilogramov pridobite dodatnih 5,2 točke za DPR. In čeprav George in Henry ne dosegata vrednosti DPR za 0,1 točke, zagotavljata več kot dvakrat toliko mleka, kot bi ju določili vaši pragovi.

Če torej pogledate povprečno genetiko te skupine, je ta nad tistim, kar dosežete s skupino plemenjakov, ki izpolnjuje obe merili. V tem primeru boste z določitvijo genetskega načrta za izbiro bikov pridobili skoraj 550 dodatnih kilogramov mleka in dosegli skoraj dva odstotka višjo stopnjo brejosti kot z določitvijo jasno določenih mejnih vrednosti.

Zgornje preglednice ponazarjajo, da lahko z določitvijo genetskega načrta s poudarkom na lastnostih, ki so za vas pomembne, povečate svojo genetsko raven precej bolj, kot bi jo dosegli z omejevalnimi mejnimi vrednostmi.

Genetski načrti - ne le za izbor plemenjakov

Pri določanju genetskega načrta se najpogosteje osredotočamo na izbor plemenjakov. Vendar pa je z genomskim testiranjem in različnimi reprodukcijskimi tehnologijami, ki so zlahka na voljo, veliko rejcev mleka razvršča tudi samice, da bi določili, katere krave ali telice naj prejmejo seksirano seme v primerjavi s konvencionalnim semenom, ali da bi vedeli, katere živali so najboljše kandidatke za izpiranje, in katere naj služijo kot prejemnice.

Če razvrščate svoje telice in krave, ne smete pozabiti, da je treba pri ženski strani uporabiti enak genetski načrt, kot ga uporabljate pri izbiri plemenjakov. V nasprotnem primeru boste izgubili celoten učinek genetskega napredka, ki bi ga lahko dosegli z izbranimi plemenjaki.

Če izberete plemenjake na podlagi genetskega načrta s 50 % proizvodnje, 50 % zdravja in 0 % tipa, nato pa razvrstite ženske živali po TPI, NM$ ali povsem drugem indeksu, bo vaš skupni genetski napredek pri doseganju ciljev manjši. Mešani pristop bo upočasnil vaš napredek in zmanjšal vaše rezultate.

Na kratko

Povečajte genetski napredek v svoji čredi tako, da določite svoj prilagojeni genetski načrt, ki bo poudarjal lastnosti, ki so za vas pomembne, namesto da omejujete svoje možnosti s strogimi mejnimi vrednostmi lastnosti. Če želite še bolj pospešiti svoj genetski napredek, poskrbite, da se genetski načrt, ki ste ga pripravili za izbiro plemenjakov, ujema z načrtom, ki ga uporabljate tudi za razvrščanje svojih plemenic.

Scroll to top