Novice

Dve vprašanji, ki bosta spremenili način vzreje vaše črede

Na svetu ni druge mlečne kmetije, ki bi bila točno takšna kot vaša. Zato je pomembno, da si zastavite nekaj vprašanj in določite svoje idealne rejske cilje.

Za izbiro genetike za svojo čredo lahko uporabite enega od standardnih indeksov ameriške industrije. Njihove deljene uteži za proizvodnjo, zdravje in konformacijo vam bodo zagotovo pomagale pri genetskih pridobitvah v vaši čredi. Toda ali bo ta napredek dejansko ustrezal trenutnim razmeram na vaši kmetiji in načrtom za prihodnost?

Kot opomnik vam v naslednjih preglednicah prikazujemo razmerje za dva najpogostejša ameriška genetska indeksa.

TPI
NM
Ker je vaša kmetija edinstvena, je najboljša možnost, da ustvarite svoj prilagojen genetski načrt, s katerim boste pridobili pravo genetiko, ki bo ustrezala vašim ciljem.

Zastavite si ti dve pomembni vprašanji, da se odločite, katere lastnosti boste poudarili v svojem genetskem načrtu.

1. Kako ste plačani za svoje mleko?
Večina proizvajalcev mleka ima glavni dobiček od prodaje mleka. Način določanja cene tega mleka se od ene do druge države zelo razlikuje. Večina mleka, proizvedenega na Floridi, se proda za konzumno mleko, medtem ko se veliko mleka v Wisconsinu porabi za izdelavo sira. Na nekaterih kmetijah iz mleka izdelujejo izključno maslo. Iz mleka drugih se izdeluje sladoled. Številne zadruge plačujejo tudi premije za nizko število somatskih celic.

Ne glede na to, kam pošiljate svoje mleko, je preprost način, da čim bolj povečate svoje izplačilo za mleko, izbira prave genetike, ki ustreza vašim razmeram. Da bi to pojasnili, se osredotočimo na proizvodne lastnosti vašega genetskega načrta, ki vključujejo mleko, maščobo in beljakovine.

Če se mleko z vaše kmetije proizvaja v sir, ste verjetno plačani na podlagi sestavin in ne na podlagi celotne prostornine tekočine. V tem primeru bo selekcija s poudarkom na beljakovinah prinesla največji donos na vašo genetsko naložbo.

Če kmetujete na trgu tekočega mleka, lahko stroga selekcija na NM$ dejansko ovira vaš napredek, saj NM$ vključuje negativno utež na skupne kilograme mleka.

Prakse upravljanja imajo največjo vlogo pri uspešnosti, vendar bo pravilna genetska izbira pripomogla k vašemu prihodnjemu potencialu dobička. Na primer, za doseganje idealnega števila somatskih celic so potrebne vrhunske prakse upravljanja. Če pa vaša mlekarna ponuja premije za kakovost mleka, je genetska selekcija za nizko število somatskih celic logična izbira, ki bo še povečala prednosti vašega upravljanja.

Ne puščajte eurov na mizi. V svojem genetskem načrtu poudarite proizvodne lastnosti, ki ustrezajo temu, kako vam plačujejo za mleko.

2. Zakaj vaše krave zapustijo čredo?
Ne glede na to, ali ste v fazi širitve ali vzdržujete stabilno število, bodo nekatere živali iz tega ali onega razloga zapustile čredo.

Če postopoma povečujete čredo in se pripravljate na prihodnji projekt širitve, vam bo koristil močnejši poudarek genetske selekcije na lastnostih, kot je produktivno življenje. Tako boste ohranili rast števila govedi z ustvarjanjem bolj zdravih in dlje živečih krav.

Izbira  plemenjakov z visoko plodnostjo CONCEPT PLUS vam bo zdaj pomagala ustvariti več brejosti. Selekcija za lastnosti plodnosti, kot je stopnja brejosti hčera, vam bo pomagala ustvariti naslednjo generacijo bolj plodnih telic. Če se osredotočite tako na plodnost samcev kot telic, boste na koncu dobili dodatne živali za remont črede.

Po drugi strani pa, če je vaša kmetija maksimalno obremenjena s telicami, kot jih lahko sprejme, bodo različne lastnosti vplivale na večji dobiček. Če vaša kmetija prodaja dodatne telice ali privesnice za mlečne namene, veste, da kupci izbirajo močnejše, dobro razvite živali z idealnimi parklji in nogami ter dobrim vimenom. V takem primeru lahko večji poudarek pri selekciji na indeks vimena ter indeks parklji in noge zagotovi donosnost vaše genetske naložbe.

Razmislite o svojem genetskem načrtu
Na svetu ni druge kmetije, ki bi bila enaka vaši.

To imejte v mislih, ko izbirate genetiko za ustvarjanje svoje naslednje generacije. Čeprav lahko standardni selekcijski indeksi v panogi izboljšajo vašo genetiko, ni nujno, da so v skladu s položajem in cilji vaše kmetije.

Razmislite o tem, kako prejemate plačilo za mleko, in o glavnih razlogih, zaradi katerih krave zapustijo vašo čredo. Ko prilagodite svoj genetski načrt potrebam svoje kmetije, boste povečali svoje prihodnje račune za mleko in zmanjšali število neprostovoljnih izločitev.

Scroll to top