Novice

Aktualno pri nas

VITROLIFEVET – Inovativna biostimulacija zarodkov in znižanje stroškov proizvodnje

Z VitroLifeVet projektom nadgrajujemo obstoječe postopke pridobivanja zarodkov govedi.Glavna prednost novega pristopa je bolj učinkovito pridobivanje kvalitetnih zarodkov, kar posledično omogoča našim strankam, kmetom, lažji dostop do cenovno ugodnih, a kakovostnih zarodkov.Učinkovito pridobivanje kvalitetnih zarodkov bomo dosegli: 1) z zamenjavo vira pridobivanja zarodkov. Cenovno in delovno zahtevne in-vivo pridobljene zarodke na jajčnih celicah bodo zamenjali zarodki...Preberi več

Obdelava podatkov iz sistemov za avtomatsko molžo: Kako sprejemati nepristranske odločitve na podlagi podatkov iz robotov?

V industriji informacijske tehnologije velja pregovor: Če morate neko nalogo opraviti več kot dvakrat, jo morate avtomatizirati. Proizvajalci mleka, ki so uvedli avtomatizirane sisteme molže, so si to vzeli k srcu. Vsakodnevni postopek molže je zlahka najbolj ponavljajoče se opravilo, ki se vsak dan izvaja na kmetiji. Zato morda ne preseneča, da... Preberi več

Križanci mlečnih in mesnih pasem: Vizija in realnost

Proizvajalci mleka hitro sprejemajo koncept uporabe semena mesnih pasem za osemenjevanje krav, križanci pa so dragocena priložnost in hkrati izziv za govedorejsko industrijo. Križanci med mesnimi in mlečnimi živalmi, kot jih imenujemo, uresničujejo vizijo, da dopolnjevanje pasem zagotavlja boljšo zmogljivost v rejah in boljšo kakovost trupov, hkrati pa krepi trajnostne... Preberi več